بایگانی برچسب ها: مجله الکترونیکی

مجله شماره ۰۰۹ – خرداد ۱۳۹۸

شماره ۰۰۹ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) ، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ منتشر شد. ببینید، بخوانید، گوش دهید و لذت ببرید…

مجله شماره ۰۰۸ – فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸

شماره ۰۰۸ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) ، مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شد. ببینید، بخوانید، گوش دهید و لذت ببرید…

مجله شماره ۰۰۷ – اسفند ماه ۱۳۹۷

شماره ۰۰۷ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.

مجله شماره ۰۰۶ – بهمن ماه ۱۳۹۷

شماره ۰۰۶ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.

تبلیغات

lightbox