دو کارمند سابق توئیتر به فروش اطلاعات کاربران به مقامات سعودی متهم شدند

دو کارمند سابق توئیتر به فروش اطلاعات کاربران به مقامات سعودی متهم شدند

وزارت دادگستری آمریکا دو کارمند سابق توئیتر به نام های “علی الزباراه” و “احمد ابوعمو” و همچنین یک فرد عربستانی را به جرم جاسوسی برای دولت عربستان متهم و بازداشت...