مجله شماره ۰۱۱ – مرداد ۱۳۹۸

شماره ۰۱۱ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) ، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸ منتشر شد.

ببینید، بخوانید، گوش دهید و لذت ببرید…