اطلاعات تکمیلی درباره بروزرسانی تلگرام ۱۳ آگوست ۲۰۱۹ (۲۲ مرداد ۹۸)

اطلاعات تکمیلی درباره بروزرسانی تلگرام ۱۳ آگوست ۲۰۱۹ (۲۲ مرداد ۹۸)

پیام‌های بی‌صدا، عنوان‌های مدیر گروه و حالت آرام

• دکمه‌ی ارسال را نگه دارید تا هر پیامی را بدون صدا بفرستید – برای زمانی که ممکن است مخاطب شما خواب باشد.
• حالت آرام را در اختیارات گروه فعال کنید تا تعداد پست‌هایی که کاربران می‌توانند در گروه بفرستند را کنترل کنید
• عنوان‌های سفارشی برای مدیران گروه تنظیم کنید – مثلا «موسس»، «مدیر مالی» یا «اسپم پاک کن».
• در تنظیمات گفتگو، تکرار پخش استیکرهای متحرک را فعال و غیر فعال کنید.
•جهت افزودن یک اموجی متحرک به گفتگو، یک اموجی را بدون هیچ متن دیگری ارسال کنید.