تلگرام پاسپورت چیست ؟

با استفاده از خدمات پاسپورت تلگرام، کاربران می توانند مدارک شناسایی خود و دیگر اطلاعات تاییدیه را به پروفایل خود پیوست کنند. این پاسپورت انتقال جابهجایی بین سرویس ها را دارد که یعنی کاربر با یک بار تایید هویت خود، می تواند به همه سرویس های دیگر دسترسی داشته باشد.

یکی از مزایای پاسپورت این است که تلگرام می تواند جلوی ویژگی ناشناس بودن در تراکنش های ارز رمزپایه را بگیرد. ناشناس بودن می تواند مزیت باشد، اما نه برای خرید آنلاین. دولت ها نیز با پرداخت های ناشناس با ارز رمزپایه مشکل دارند. با حذف لایه ناشناس بودن از این نوع پرداخت ها، پاسپورت تلگرام می تواند فروشگاهی با امکان احراز هویت را ارائه کند.