تاریخچه شرکت Adobe

ادوبی برند بزرگی است که تقریبا همه کسانی که با مقوله گرافیک دیجیتال سرو کار دارند و حتی همه ی کاربران دنیای کامپیوتر، نام آن
بیشتر بخوانید