ارزیابی آسیب پذیری های سازمان ها

تعریف ابزارهای ارزیابی آسیب‌پذیری (که به عنوان اسکنر آسیب‌پذیری شناخته می‌شوند) محصولاتی هستند که آسیب ‌پذیری‌های امنیتی سرورها، مجازی ساز‌ها، دستگاه‌ها و برنامه‌های دیگر را
بیشتر بخوانید