مدیر تلگرام: واتس اپ هیچگاه امن نخواهد بود

مدیر تلگرام: واتس اپ هیچگاه امن نخواهد بود

برخلاف تلگرام، واتس اپ منبع باز نیست، به همین خاطر هیچ راهی وجود ندارد که محققان به راحتی بتوانند چک کنند که آیا منافذی در کد آن وجود دارد یا نه. پاول دوروف در یک یادداشت جدید خود توضیحاتی را نوشته...