بایگانی برچسب ها: مجله الکترونیکی

مجله شماره ۰۰۵ – دی ماه ۱۳۹۷

شماره ۰۰۵ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.

مجله شماره ۰۰۴ – آذر ماه ۱۳۹۷

شماره ۰۰۴ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ منتشر شد.

مجله شماره ۰۰۳ – آبان ماه ۱۳۹۷

شماره ۰۰۳ مجله الکترونیکی چیپست (Chipset) با عنوان جدید “مجله الکترونیکی دنیای تراشه” در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۷ منتشر شد.

مجله شماره ۰۰۲ – مهر ماه ۱۳۹۷

شماره ۰۰۲ مجله الکترونیکی چیپست (Chipset) در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷ منتشر شد.

مجله شماره ۰۰۱ – شهریور ۱۳۹۷

اولین شماره (۰۰۱) از مجله الکترونیکی چیپست (Chipset) در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ منتشر شد.

دموی اولیه معرفی Chipset

دموی اولیه قابلیت های مجله الکترونیکی Chipset منتشر شد.
lightbox