لارنس گیلمن رابرتس

رابرتس مدیر برنامه نسخه اولیه اینترنت به نام «پروژه ارپانت» بود. اگرچه او به اندازه «تیم برنرزلی»، «باب کان» یا «وینت سرف» مشهور نشد ولی
بیشتر بخوانید