تایر مفهومی شرکت Nike

شرکت Nike با همکاری شرکت Lexus پا را فراتر نهاده و اولین تایر مفهومی خود را با الهام از جدیدترین مدل کتانی خود ساخته است.
بیشتر بخوانید