رخنه امنیتی در فیسبوک

اطلاعات 30 میلیون کاربر در جیب هکرها فیسبوک در خبری اعلام کرد که با بزرگترین رخنه امنیتی در تاریخ خود روبرو شده واطلاعات  30 میلیون
بیشتر بخوانید