این باج افزار رحم ندارد

باج افزار خطرناک TRIOUT یکی از خطرناک ترین ویروس های جاسوسی است که به سیستم های کاربران نفوذ می کند.

این باج افزار به نقاط مختلف جهان نفوذ کرده و پیش بینی می شود مخاطراتی جدی را برای کاربران ایجاد کند.

 

 

این باج افزار دقیقا چه می کند؟

 

عمده کار مخرب این باج افزار جاسوسی است.

اطاعات کاربران را به سرقت می برد.

به تمامی تاریخچه های تماس و پیام های شما دسترسی پیدا کرده و آنها را به سرقت می برد.

مانند کرم بر روی تمام تصاویر و ویدیو های دستگاه شما می نشیند.

گوشی های اندروید میزبان خوبی برای این باج افزار هستند.