دوچرخه اشتراکی هوشمند

حرکت جدیدی که با حمایت شهرداری تهران و به کمک یک شرکت خصوصی کلید زده شده و قرار است به زودی در تهران و بعد در برخی شهرهای دیگر راه اندازی شود. مهمترین مزیت دوچرخه اشتراکی هوشمند نسبت به دوچرخه اشتراکی عادی ( که سا لهاست کیوسکها و دوچرخه های بلااستفاده آن را در سطح شهر تهران می بینیم ) در این است که شما قادر خواهید بود این دوچرخه را از هر نقطه شهر که مشاهده کنید بردارید و سپس در هر نقطه که مایل بودید رها کنید.

در نسل های اولیه سیستم دوچرخه اشتراکی عادی شما می بایست دوچرخه را به محلی که آن را گرفته بودید برمی گرداندید، اما در این سیستم هوشمند شما محل نزدیکترین دوچرخه را به کمک اپلیکیشن روی نقشه پیدا می کنید و سپس در هنگام رسیدن به آن قفل دوچرخه به کمک اپلیکیشن برای شما باز شده و پس از رسیدن به مقصدتان آن را در نقطه ای قرار می دهید و قفل می کنید تا نفر بعدی از آن استفاده کند. محسن عارفی مدیر روابط عمومی شرکت پاک چرخ ایرانیان که این دوچرخه ها را با برند « BDOD بی دود » عرضه کرده است، گفته که در مرحله اول که احتمالا از اواخر شهریور و اوایل مهرماه آغاز خواهد شد، حدود ۵ هزار دوچرخه در برخی مسیرهای تهران قرار خواهد گرفت.