سنسور فشار Fobo Plus تایر خودرو

سنسور تنظیم فشار Fobo Tire Plus

FOBO Tire Plus یک سیستم نظارت بر فشار تایرهای خودرو به صورت بی سیم TPMS با استفاده از آخرین Bluetooth 4.0 است که به طور مستقیم با دستگاه Android و iOS کار می کند.

بررسی هر روزه ی تایرها به صورت مرتب کار سختی است. و معمولا این بررسی به دو صورت انجام می شود. یا با مراجعه به تعمیرکار و یا به صورت چشمی و حدسی.

که حالت دومی بسیار خطرناک و معمول است مخصوصا وقتی بار روی شاسی و بدنه قرار بگیرد. از این رو مهندسین گجتی طراحی کردند که با استفاده از سنسور کنترل فشار و اتصال به گوشی هوشمند می توانید فشار وارد به هر چرخ و همچنین فشار داخلی تایر را مشاهده و اندازه گیری کنید . به صورت بسیار ساده و شماتیک فشار هر چرخ را به صورت جداگانه بررسی کنید.