چگونه قابلیت های هوشمند جیمیل را فعال کنیم و از آن ها بهره مند شویم؟

چگونه قابلیت های هوشمند جیمیل را فعال کنیم و از آن ها بهره مند شویم؟

گوگل در پانزدهمین سالروز جیمیل قابلیت های هوشمند جدیدی را ارائه کرد که این قابلیت ها عملکرد جیمیل را پیشرفته تر از قبل خواهند کرد. در ادامه نحوه دسترسی و بهره بردن...