نویسنده: مدیر سایت

مجله شماره ۰۰۱ – شهریور ۱۳۹۷

اولین شماره (۰۰۱) از مجله الکترونیکی چیپست (Chipset) در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ منتشر شد.
lightbox